Yeni Medya ve Edebiyat İlişkisi Üzerine

“Sosyal Medyada Yapılan Şiir Paylaşımlarının Güvenilirliliği: Instagram Örneği” isimli edebiyat projemiz için Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesinden Sayın Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ ile öğrencilerimin Kasım 2019’da “yeni medya ve edebiyat ilişkisi” üzerine yapılan bu mülakatı, yine konunun güncelliği nedeniyle paylaşıyorum. İyi okumalar. 

Sosyal medya araçlarının sanata, özelde edebiyata olan etkisini nasıl gözlemliyorsunuz?

DOÇ. DR. ÇİĞDEM BOZDAĞ: Sosyal medyanın genel olarak bizim hayatımızda değiştirdiği çok fazla şey var ama belki sanat ve edebiyatla alakalı olarak yarattığı bir ilgi ekonomisi var. İlgi ekonomisi ile neyi kastediyorum. Modern hayat tarzları içinde şehir hayatında özellikle mesela İstanbul gibi bir metropol içinde insanların zamanı gerçekten çok kısıtlı. Dijital iletişimle beraber sadece sosyal medyayı değil belki interneti ve mobil iletişimi katmak lazım bu işin içine. Bir bilgi bombardımanı oluyor aslında ulaşabileceğimiz kaynaklar, okuyabileceğimiz şeyler açısından çok ciddi bir artış var. Bunların yani arkasının gelmediğini görüyoruz. Hepsini doğrulamak çok da mümkün değil ama öte yandan da ilgimizi yöneltebileceğimiz alan çok daralıyor. Bu da hem kullanıcı açısından zorluk yaratıyor gerçekten hangi kaynağı kullanacağını bilemiyor. Kimi baz alması gerektiğini bilemiyor. Bu, edebiyat açısından da böyle; sanat açısından da böyle. Öbür tarafta üreticiye baktığımızda da yine bu ilgi ekonomisinin bir etkisi olduğunu görüyoruz çünkü mümkün olduğunca kısa zamanda mümkün olduğunca fazla insanın dikkatini çekmeye çalışıyor üretici. Bunun haricinde yeri geldiğinde etik sınırları da yasal sınırları da zorlayabiliyor. Daha dikkat çekici daha sansasyonel daha insanlara hitap eden içerikleri kullanabiliyor veya isimleri kullanabiliyor. O açıdan aslında bir yandan böyle bir sıkıntı yaratıyor. Ama öte yandan hiçbir şey bu kadar siyah beyaz değil. Başka avantajları da var. Edebiyatın gelişmesine katkı sağlayabilecek potansiyeli de var sosyal medyanın. Mesela edebiyatla ilgili konuşan ve ilgilenen, fikir alışverişinde bulunmak isteyen insanların da sosyal medyayı bir araya gelmek adına, fikirlerini yazmak adına kullandığını da görüyoruz. Yani öyle de bir potansiyeli var bir yandan. Örgütlenmek ya da benzer düşünen, benzer şeylere ilgi duyan, benzer şeyleri seven insanların bir araya gelmesini sağlayabilme potansiyeli var. Bunu çok da kolaylaştırıyor. Küçük bir yerde yaşayan bir insan bile kendisi gibi diyelim ki bir şairi, yazarı seven insana birkaç tıkla ulaşabilir. Bu da aslında bir yandan yarattığı bir potansiyel. Üretimi de kolaylaştırıyor. Bir yazar açısından düşündüğünüzde yine diyelim ki çok fazla kaynağı olmayan, çok fazla bağlantıları olmayan bir insan sosyal medyayı kullanarak kendi yaptıklarını, kendi yazdıklarını tanıtma şansına sahip. Aslında bu da bir potansiyel. Üretimi de kolaylaştırıyor. Yani buna bakarken biraz da dengeli bir biçimde, artılarını ve eksilerini değerlendirerek gitmek gerekiyor. Sosyal medya tek başına bir öcü de değil tek başına tamamen pozitif değerlendirilebilecek bir iletişim ağı da değil.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, insanların kimliklerini oluşturmasında nasıl bir rol oynamaktadır? Özellikle edebi paylaşımların bu süreçte önemli bir araç olarak kullanıldığını düşünüyor musunuz?

DOÇ. DR. ÇİĞDEM BOZDAĞ: Aslında “medya ve kimlik” üzerine baya bir şeyler yazılmış. Aslında insanların kimliklerinin oluşmasında ciddi bir rol oynuyor. Birincisi kaynak olarak çünkü kendimizi nasıl tanımlıyoruz, aslında çevremizde gördüğümüz, okuduğumuz, izlediğimiz şeyler bize orada bir kaynak oluyor. Onlar üzerinden kendimize bir pozisyon belirliyoruz veya orada gördüğümüz şeyleri benimsiyoruz. Kendimize ait hale getiriyoruz. Bir yanda böyle bir işlevi var. Öte yandan da bugün sosyal medyaya baktığımızda insanlar kendisi aktif olarak kendini orada sunma şansına sahip olduğu için orası bir kimliği gösterme ve kimliği yaşama mecrası haline geliyor. Bunun geri dönüşü de var tabii. Orada bir şeyler paylaşabilmek adına da insanlar günlük hayatlarında bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Böyle süregiden bir şey olarak düşünebiliriz belki. Edebiyat burada nasıl bir rol oynuyor, derseniz bence burada bir topyekûn bir şey söylemek çok mümkün değil. Edebiyatı çok seven bir insan için kimliğinde zaten onun ciddi bir rolü vardır. Okuduğu şeylerin, tükettiği şeylerin etkisi mutlaka vardır. Ama onun dışında edebiyat, zaten sosyal medyada çokça araçsallaştırılarak dolaşıma giriyor. Bağlamından koparılarak, aforizmalar ya da küçük ve çok dikkat çekici sözler aslında belki koca bir romanın içinden bir cümleyi çekip insanlar alıyor. Mutlaka bunların da insanların kimlik oluşturmasında bir etkisi vardır ama çok farklı bir yere de taşınmış oluyor anlamı. Bunu da değerlendirmek lazım herhalde. Ben ciddi bir etkisi olabileceğini düşünüyorum çünkü baktığımız zaman ne görüyor insanlar, ne paylaşıyor, ne okuyorlar sosyal medyada; bunun ciddi bir kısmı edebiyatla alakalı.

Her insanın bir içerik üreticisi olarak katılabildiği yeni medya araçlarında, yalnızca edebiyat değil her alanda sahte bilginin dolaşıma girmesi başlı başına bir sorun. Sosyal medya okuryazarlığı eğitimi buna bir çare olabilir mi?

DOÇ. DR. ÇİĞDEM BOZDAĞ: Sahte bilginin dolaşıma girmesi hakikaten bir sorun. Edebiyatta bu kadar ciddi bir sorun olduğunu ben de sizin yaptığınız araştırma sayesinde biraz daha görmüş oldum. Ama onun dışında da yani toplumda yaşadığımız şeylerle ilgili örnek veriyorum Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, bu insanlarla ilgili o kadar çok yanlış bilgi dolaşıyor ki ama bu bir yandan da hiçbir şekilde yanlışlanamadığı için, bu miktarda da dolaşıma girdiği için sanki doğru bilgiymiş gibi insanlar tarafından baz alınıyor, kullanılıyor, tekrar paylaşılıyor. Edebiyat için de aynı şey geçerli. Yanlış bilgi, birine atfedilmiş yanlış bir şiir dolaşıma girdi mi bunun geri dönüşü gerçekten çok zor. Yanlış bilgi, haber açısından bunu yapan “Fact-checking kurumları” dediğimiz “doğrulama kurumları” diye de Türkçeye çevrilen kurumlar var. teyit.org, dogrulukpayi.com vesaire gibi başka kurumlar da var. Artık sosyal medya kurumları da buna önem veriyorlar. Mesela Facebook bu tür kuruluşları desteklemeye çalışıyor veya ön plana çıkarmaya çalışıyor. Yine benzer şekilde Twitter, önlemler almaya çalışıyor. Sahte hesapları kapatıyor vesaire, o konuda bir duyarlılık var ama edebiyat konusunda bence yeterli bir duyarlılık henüz yok. İnsanlar şeyin de çok farkında değiller herhalde. Sosyal medyada dolaşıma giren şiirlerin ne kadarı gerçekten atfedilen şairlere ait ya da sözlerin ne kadarı atfedilen yazarlara ait. Bu da çok yeni bir şey olmasa da sosyal medya bunun boyutunu ve hızını arttırıyor. Eskiden de belki bazı yazarlara atfedilen yanlış aforizmalar oluyordu. Daha geçenlerde hatta bununla ilgili bir şey okudum. Sanırım Ursula Le Guin, kendisine atfedilen bir sözün senelerce aslında öyle olmadığını söylemeye çalışmış ama kendisinden bağımsız olarak o söz, dolaşıma girmiş bir kere ve bir sürü kitapta alıntılanmış, bir sürü yerde yer almış. Medya okuryazarlığı, yeni medya okuryazarlığı veya sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medya okuryazarlığı buna bir çare olabilir mi, bir yere kadar olabilir. En azından şunu sorgulama bilinci olabilir insanlarda. Burada okuduğum her şey doğru mu, kaynağı nasıl doğrulayabilirim, emin olabilir miyim, bu kaynağa güvenebilir miyim gibi bir soru işareti bile oluşması insanların kafasında, olumlu bir adımdır. Ama tabii sadece tek başına herhalde yeterli olmaz. Özellikle edebiyata baktığımızda, edebiyat okuryazarlığından da belki bahsetmek lazım ki en azından ayırt edebilsin insanlar veya şüphelenebilsin hani bu şair böyle bir şey gerçekten yazmış mıdır, diyebilsin. Biraz o konuda da belki ilginin artması gerekiyor buna çare bulabilmek adına. İşin yasal boyutu da biraz daha güçlendirilebilir. Orada da yasal boşluklar var.

İnternet; hızla kayan görüntülerin, anlık paylaşımların ve bir anda belirip yok olan akımların hâkim olduğu sosyal medya siteleriyle aslında iletişim kültürünü yeniden şekillendiriyor. Bu iletişim kültürü, sizce yüzeyselleşmeyi mi teşvik ediyor?

DOÇ. DR. ÇİĞDEM BOZDAĞ: İlk başta söylediğim şeye tekrar bağlanmış oluyor aslında. Yani yüzeyselleşme mi çok emin değilim çünkü her şeyi yüzeyselleştirdiğini iddia edemeyiz. Aksine çok daha derin, daha karmaşık işler de yapılıyor veya insanlar birlikte bir şeyler oluşturabiliyorlar. Belli ilgi alanlarına odaklanan toplulukların bir araya gelmesini sağlıyor. Dediğim gibi bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Ama tabii gerçekten o zamansal kısıtlılık ve bilgideki artış, bizim gitgide konsantre olabilme süremizi de azaltıyor. Buna dair yapılmış çalışmalar da var. İnsanların dikkat aralığı gerçekten daralıyor. Çok çabuk geçebiliyoruz bazı şeyleri sosyal medya içinde. Bir şeyi sadece bir saniye içinde okuyup sorgulamadan başka bir şeye devam edebiliyoruz. O açıdan bence belki hızlı tüketimi arttırıyor, o da bir yüzeyselleşmeye bir nevi katkı sağlıyor tabii ki. Ama gerçekten bunu tek yönlü değerlendiremeyiz diye de düşünüyorum. Yani eş zamanlı olarak birbiriyle çelişen şeyler de olabiliyor. Dijital medya da buna katkı sağlıyor aslında bir yandan.

Sosyal Medyanın Edebiyata Etkisi

“Sosyal Medyada Yapılan Şiir Paylaşımlarının Güvenilirliliği: Instagram Örneği” isimli edebiyat araştırmamız, 2019 yılında düzenlenen 50. 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda önce İstanbul Avrupa Bölgesi birinciliği, daha sonra Türkiye üçüncülüğü derecesi kazanmıştı. 10. sınıf öğrencilerim Bensu Şenel ve Gökçe Su Aksoy, projemiz için benim de vaktiyle İstanbul Üniversitesinden hocam olan Sayın Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ile bir mülakat gerçekleştirdi. Kasım 2019’da yapılan bu mülakatı, konunun güncelliği nedeniyle blogumda paylaşmam gerektiğini düşündüm. İyi okumalar.

TO

Sosyal medya araçlarının sanata, özelde edebiyata olan etkisini nasıl gözlemliyorsunuz?

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK: Sizin de bildiğiniz gibi sosyal medya araçları -Twitter, Instagram, Facebook başta olmak üzere- özellikle son 10 yılda hayatımıza girmiş yeni iletişim vasıtalarıdır. Bu iletişim araçlarının kendisinden önce var olan konvansiyonel dediğimiz geleneksel medya araçlarından; gazetelerden, dergilerden hatta televizyondan farkı her zaman, her an o iletişim imkânını kullanmak, o iletişim organında bir şeyler paylaşmak şansına sahip olabildiğiniz gibi paylaşılanları okuma olanağını da elde etmenizdir. Bu araçlar internetle birlikte yaşamımıza dahil olmuş ve “yeni medya” olarak adlandırılmıştır. Bu iletişim enstrümanları, sadece belli alanlarda kullanılmaz, hayatın hemen hemen bütününü kapsar vaziyettedir. Edebiyat da sanatın diğer dalları da buradaki yerini alır. Yani sanat, edebiyat içerikli paylaşımlar olanca hızıyla bu medya araçlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu hem olumlu hem de olumsuz taraflarıyla düşünebiliriz. Bir defa bardağın dolu tarafından bakacak olursak edebiyatı daha geniş kitlelere yayma; edebî ürünlerden, sanatçılardan, edebî eserlerden haberdar olma açısından büyük bir kesim için önemli bir imkân sağlanır. Teknik açıdan bakıldığında bunun kolaylaştırıcı bir tarafı vardır, hatta esere, yazara ulaşma olanağı olmayan kişiler için sanal ortamda da olsa erişim şansı verdiğinden önemli bir fırsattır. Dolayısıyla sanatın tanınırlığını ve bilinilirliğini arttırma yönüyle sosyal medyanın teknolojik olarak önemli imkânlar barındırdığını teslim etmek durumundayız. Hatta olumlu yanından bakacak olursak sosyal medyayı kullanan bütün yazarlar, eleştirmenler, editörler bunu yapmasa da içlerinden bazılarının kendilerine sorulan bir soruyu cevapladıklarını biliyoruz. Bu normalde okuyucu-yazar ilişkisi bakımından daha önceki dönemlerde olmamış yahut çok sınırlı sayıda kalmış bir vaziyettir. Bunun yanı sıra iyimserliğimizi korumakla birlikte olumsuz taraflarının çok daha fazla olduğunu söylemek durumundayız. Niye iyimserliğimizi korumak zorundayız, dedim çünkü sosyal medya insanlık tarihinin son 10 yıllık döneminde hayatımıza girmiş bir kavram ya da araçların bütünüdür. Yani ileride çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini düşünerek, bunu umut ederek böyle bir iyimserlik taşıdığımı söyleyebilirim. Tam tersi de olabilir yahut şunu da göz ardı etmemek lazım ki bu araçlar hayatımızdan da çıkabilir. Çünkü işin bir de ekonomik boyut var ve bir arz-talep durumu söz konusu. Yarın bir gün -Messenger örneğinde olduğu gibi- talep ortadan kalktığında, Messenger benzeri iletişim araçlarının daha iyileri ortaya çıktığında –sosyal medya bunlardan birisidir- hayatımızdaki eski yerini muhafaza edemeyebilir. Dediğimiz gibi bu araçlar elbette ilelebet hayatımızda kalacak diye bir şey yok, biz sadece bugünkü gerçek üzerinden hareket ederek görüş ortaya koyabiliriz. Daha önce de ifade ettiğim gibi takip edebildiğim kadarıyla manzara, edebiyat açısından olumlu anlamda pek iç açıcı değil. Elbette bu işi  -sanata, edebiyata katkı anlamında- hakkıyla yapan faydalı ve ciddi hesaplar var fakat bunun yanı sıra bir kontrol mekanizması olmadığı için doğal olarak insanlara “Sen edebiyat paylaşımı yapma, sen şu paylaşımı yap.” diye bir zorlama, bir tavsiye verme durumunda olmadığımızdan dolayı, 8 yaşındaki bir çocuğun da 70 yaşındaki bir insanın da bunu yapması mümkün. Hangi meslek grubuna ait olursa olsun insanlar bunu yapma hürriyetine sahiptir. Hatta bunun için bir okul bitirmesine de gerek yoktur. Böylesine kaygan, akışkan, birbirinin içine geçmiş bir hayatın sonucudur bu durum. Kontrolün yerini kontrolsüzlüğün aldığı böyle bir ortamda da elbette çok olumlu sonuçlar çıkmayacaktır. Edebiyatla ilgili paylaşımların ne kadarının doğru olduğunun, 280 karakterlik Twitter paylaşımlarının hangilerinin asıl metni karşıladığının tespit edilmesine yönelik bir araştırmaya girilirse buna olumlu bir cevap vermenin zor olacağına inanıyorum. Çünkü edebiyat hesaplarında şöyle de bir durum var. Hesabı yöneten kişi, bir şiiri seviyor ama şiirin beğenmediği yahut onaylamadığı kısımlarını da değiştirebiliyor. Buna bir yeniden yazım mı diyeceğiz yoksa başka bir isim mi verilmesi gerekiyor bilmiyorum. Hatta öyle paylaşımlar var ki şairin hiç yazmadığı bir şiiri yahut başka bir şairin şiirini, hiç ilgisi olmayan bir diğer şaire atfetme, onun yazdığını iddia etme gibi durumlar söz konusu. Çünkü bu süreç zincir halinde ilerlediği için mısralar başkasından alınmış olsa bile bilmeden böyle bir yanlışlığın içerisine düşülebiliyor. Yani sadece bilerek yapılan hatalar değil bunlar; bilmeden, farkında olmadan bir yanlışlığın taşıyıcısı, aracısı olma konumuna düşülebiliyor. Bu hesapları yöneten kimseler, kendi kimliklerini de açık etmek istemiyorlar yahut genel isimler kullanıyorlar. Mesela “şiir bahçesi, şiir sitesi” gibi genel isimler daha çok takipçi toplayacağından gerçek adlarıyla, kurumsal kimlikleriyle paylaşım yapan insan sayısı da çok az.

Edebî eserlere ait alıntıların kaynak belirtilmeden ya da yanlış isimlere atfedilerek sosyal medyada paylaşılmasının edebiyatımıza zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK: Elbette bir zarar veriyor. Bu tarz hesaplar -gönül arzu eder ki- işinin ehli, edebiyatı seven ve daha da önemlisi okuru, takipçileri düşünen, takipçileri doğru yönlendirmeyi amaçlayan kişiler tarafından yönetilsin. Böyle olduğunda yanlış, çok daha az olacaktır. Hiç yoktur, olmayacaktır demiyorum ama yanlış daha az olacaktır. Takipçilerin hem bir metnin doğruluğunu yanlışlığını kontrol etmek için zamanı yoktur hem de öyle bir kaygısı yoktur. Bu acaba doğru mu yanlış mı endişesiyle hayatımızı devam ettiremeyiz. Önümüze bir metin gelmiştir, sevdiysek doğru kabul ederiz ve bunun başkaları tarafından da bilinmesini isteriz yahut takipçi sayımızı arttırmak için paylaşırız. Pek çok faktör var. O yanlış paylaşımların bu kadar çok olmasının yahut bu kadar çok takip edilmesinin, paylaşılmasının sebepleri sadece onun beğenildiği anlamına gelmemeli. Kişi şunu da düşünebilir: Bu bana daha fazla takipçi kazandırır, hemen paylaşayım. Bunu sadece edebiyatta değil; siyasî konularda, özellikle tarih konusunda da görüyoruz. Bu bağlamda Twitter’da fazlasıyla gerçekle ilgisi olmayan bazı paylaşımlar mevcut. Aynı zamanda belli bir kitlenin hoşuna gidecek ve kendisine takipçi kazandıracak yüzlerce paylaşım da var, özellikle vahşet görüntüleri bunlar arasında ilk sıradaki yerini alır. Popüler olma yaklaşımları da söz konusudur. Dolayısıyla bunlar -paylaşım konusunda ciddi davranan, kaynağa göre hareket eden siteleri yahut hesapları ayrı tutarak söylüyorum- büyük ölçüde belli bir kaynağa yönelerek, belli bir kaynaktan hareketle yapılan paylaşımlar değildir. Geçen yıl Twitter’da bir twit zinciri yapmıştım. Daha sonra gençlerin çok rağbet ettiği bir sitede bu twit zincirindeki cümlelerimin alt alta getirilip bir yazı oluşturularak yayınlandığını tesadüfen gördüm. Benden söz edilmiyor o yazıda. Sıradanlaştı artık bu tip şeyler. İnsanlar, takipçi toplamak ve popüler olmak adına başkalarının twit’lerini de çalıyorlar. Bunu yapan kişi ve hesapların çok olduğunu düşünürsek elbette bir edebî metnin yanlış bir şekilde paylaşılmasından da çekinilmez. Bunun pek çok faktörü var: Takipçi toplamak ve anlık beğeni kaygısı. İnsanların bir şeyi beğendiğinde, acaba bu doğru mu, diye düşünecek zamanı yok. Bu da nitelikli edebiyat ürünlerinin maalesef tahrif edilmiş şekilde okuyucuya ulaşmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla zararlarının şimdilik çok daha fazla olduğunu söylemeliyim. Ama tekrar ediyorum: Sosyal medya gerçeğinden kaçmamız mümkün değil.  Geleceğe yönelik olarak da bunların çok kontrollü olmasını arzu ediyoruz. Niye böyle bir iyimserliğim var çünkü gazete de 18. yy.’da yaygınlık kazandığında bu tarz haberler çıkıyordu. İnsanlar bütün duygularını, nefretini birkaç yapraklık gazetelerle yaymaya çalışıyordu. İletişim araçlarının çıkışında bu aksaklıklarla karşılaştık. Dolayısıyla sosyal medyadaki aksaklıkların da ileride iyileşmeye uğrayacağını ümit ediyorum yahut bu araçların yerine başka araçların da kullanıma çıkacağını düşünebiliriz.

Sait Faik’in “Alemdağ’da Var Bir Yılan” adlı hikâyesinde geçen “Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey.” cümlesiyle sosyal medya sayfalarında sıkça karşılaşırız ama devamındaki “Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor.” cümlesinden haberdar insan sayısı azdır.  Sizce sosyal medya, eserlerin bütünlüğünün parçalanarak özlerini yitirmesi ve edebiyat anlayışının yüzeyselleşmesi gibi problemleri beraberinde getiriyor mu?

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK: Evet, bu söylediğinizi getiriyor elbette. Bu iki cümle birlikte düşünüldüğünde kişi üzerinde ortaya çıkacak etkiyle baştaki cümlenin etkisi birbirinden farklıdır. Baştaki cümlenin tesir gücü daha fazla olacaktır.  “Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey.” cümlesi diğeriyle birlikte düşünüldüğünde anlam kaymasına uğrayacak, ilginin azalmasına yol açacak ve o baştaki etkiyi kaybedecektir. Bir de sosyal medyaya niye girdiğimizle alakalı bu durum. Sosyal medya, biraz da kişisel bir alan. Kişisel alan olduğu için, özellikle anonim hesaplar, insanların ifade edemediği, en yakın arkadaşlarına bile anlatamadığı şeyleri hiç tanımadığı, müstear isimlerle görünen “arkadaşlara” ifade etmesine sebep olabiliyor. Bu aynı zamanda bir deşarj vasıtasıdır da. “Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey.” cümlesi etrafında tanıdıklarınızla çok şey konuşamayabilirsiniz. Ya alaya alınırsınız ya da “Aa! Sen âşık mı oldun? Böyle düşünmeye başladın.” türünden konuşmalara muhatap olursunuz. Sosyal medyada bu ayıplamalardan azade bir şekilde bir cümle hakkında çok şey söyleyebilirsiniz. Size gelen cevaplar ışığında kendinizi orada çok daha rahat hissedersiniz. Tanıdıklarınızın bulunduğu ortamdan çok daha rahat bir ortama taşınmış olursunuz. Ayrıca bir seçim vardır ve sosyal medyanın şartları insanları buna zorluyor. Sosyal medyaya bir romanı yükleyemezsiniz, bir hikâyeyi yükleyemezsiniz. Yüklediğinizde de etkileşiminiz olmaz zaten. Kim okuyacak? Çünkü bu, yaşadığımız hayatın bir sonucu. Vaktimiz yok. Vaktimiz olmadığı için de kısa cümleler, etkileyici sözler üzerinden gidiyoruz. Çok çabuk okuyabileceğimiz cümleleri tercih ediyoruz. Beğenmeye ve beğenmemeye, o an karar vermemiz lazım. O an yapabilmemiz için de kısa metinlere ihtiyacımız var. Sait Faik’in cümlesinin burada bağlamından koparılarak alındığını görüyoruz. Bu cümle, Sait Faik okumamış birinde bir şiirden alınmış parça,  tek bir mısra intibaı uyandıracaktır.

Edebiyatın kendisinden bir şey kaybetmeden sosyal medyada var olabilmesi için neler yapılabilir?

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK: Yapılacak şeyler elbette var. Edebiyata katkı anlamında hem nitelikli bir edebiyat okuru yetiştirme hem de kaliteli edebiyat eserleri ortaya koyma anlamında sosyal medyanın avantajları olabilir. Ama bu amaçlara yönelik olabilmesi, hesapları kimlerin yönettiğine bağlı. Zevkine, düşüncelerine, görüşlerine, ortaya koyduğu edebiyat ürünlerine güvenilir kişilerin yönettiği hesaplar, bu noktada katkı sağlar. Bununla beraber bu niteliklere sahip olmayan kişilerin yönettiği hesapların ise çok fazla katkıda bulunacağını zannetmiyorum. Sözünü ettiğim hesaplar biraz da nitelikli okur isteyen hesaplar. Yani karşısında muhatap alacağı kişilerin nitelikli okur olması lazım. Bununla beraber baktığımızda, edebiyat olayları etrafında meseleyi düşündüğümüzde ise tam tersi bir sonuçla karşı karşıyayız. Sosyal medyadan beslenen bir yazarın ortaya koyduğu bir kitap 70-80 bin basıldı. İsmini vermeyeceğim, siz biliyorsunuz. Sosyal medyadan beslendiği belli. Yaptığı bazı yanlış alıntılar doğrultusunda söylüyoruz bunu. Kötü yönetilen hesapların ortaya çıkardığı sonuçla iyi hesapların ortaya çıkardığı sonuç birbirinden farklı. Sosyal medya bir gerçek ve bu araçlar herkes tarafından kullanılıyor. Artık insanlar televizyon seyretmiyor, sosyal medyayla ilgileniyor. Bu gerçeği de kabul etmemiz lazım. Türk televizyon sektörü krizde. Seyirci toplayacak yapımlar, diziler ortaya çıkmıyor eskiye nazaran. İnternet dizileri çıkmaya başladı. Devlete düşen bir görev var mı? Elbette var. Kurumlar vasıtasıyla sahih, güvenilir hesaplar oluşturup bunu gerçekleştirebilir. Daha nitelikli bir edebiyat okuru oluşturma yönünde çaba sarf edilebilir diye düşünüyorum. Aslında bu sadece devlete düşen bir görev değil kişilere de düşen bir görev. Bunu vakıflar yapabilir ya da edebiyata gönül vermiş herkes, başta öğretmenler olmak üzere katkıda bulunulabilir. Edebiyat kitaplarında da bu yanlışlar yapılıyor. Öğretmenlerin hazırladığı, bir üst kurul tarafından denetlendiği, daha sonra basımına karar verildiği ciddi bir süreçten geçtiği düşünülen yapımlarda da dikkate değer yanlışlıklar var. Geçen gün bir kitapta Âsaf Hâlet Çelebi’nin yerine bizim bir hocanın fotoğrafının konulduğunu gördük. Bu hem komik hem de gelecek açısından da kaygı verici bir durum. Sosyal medya okuryazarlığı eğitiminin uzman hocalarca çok ciddi bir şekilde verilmesi gerekir fakat Türkiye gerçeğini de unutmamak lazım. Evet, bazı dersler konuluyor ama o dersleri kim veriyor? Tahminimce devlet okullarında ders sayısı az öğretmenler veriyor. Bu dersi verecek olanlar bu alanda ek bir formasyon almış edebiyat hocaları olabilir. Ayrıca bu yanlışların da sebepleri araştırılarak öğrenciyi o hesapların yanlış olduğuna ikna etmek gerekir. Bu yanlıştır, deyip bırakamazsınız. Takip etmeyin, demek çözüm yolu değil.

 

Unutulan İstanbul

Danışmanı olduğum “İstanbul’un Unutulan Somut Kültürel Mirası: Fatih İlçesi Örneği” isimli proje, 2020 yılı TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda İstanbul Avrupa Bölge Birincisi olarak haziran ayında Diyarbakır’da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. 

IMG-20200312-WA0002

Bu yıl 51.si düzenlenen proje yarışmasında 12 branşın dışında 30 tematik alan belirlenmişti. Hangi branştan olursa olsun başvuracak projenin konusunun bu temalardan birine uygun olarak hazırlanması gerekiyordu.

2020-05-06_11-08-51

Projemiz, adından da anlaşılabileceği üzere Tarih branşının “Kültürel Miras” tematik alanına uygun olarak 6 ayda hazırlandı. İstanbul gibi tarihî şehirler; kültürel, fiziksel ve sosyoekonomik değerler bütünü olma bakımından insanların asırlar boyunca birbirlerine bıraktığı en kıymetli mirastır. 1972 yılında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı’nda kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının ve yok olmasının, bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşmaya neden olduğu ortaya koyulduktan sonra “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” UNESCO tarafından yürürlüğe konulmuştur. İçindeki somut ve somut olmayan kültürel mirasla birlikte tarihi şehirlerin korunması, yalnızca geçmişin değil toplumun geleceğinin de savunulması anlamına gelmektedir.

Projenin detaylarına http://unutulanistanbul.com/  adresinden ve Unutulan İstanbul Projesi isimli bir You Tube kanalından ulaşabilirsiniz. İlgililer için yarışma kitapçığında yer alan proje özetini burada paylaşacağım.

20200506_113328