Fotoğraflarıyla Edebiyatçılarımız (1)

Mabeyni Hümayun baş kitabetine tayin buyrulan edibi muhterem Halit Ziya Beyefendi S.E. Halid Zia Bey
Halit Ziya Uşaklıgil
abdülhak hamid tarhan
Abdülhak Hamid Tarhan
FFT753026E1
Cenap Şahabettin
FFT743071001
Mehmet Rauf
recaizade m. ekrem (4)
Recaizade Mahmut Ekrem
Tevfik Fikret
Tevfik Fikret
Edip Hürriyetperver Namık Kemal Bey Kémal Bey Homme de lettre et grand patriote
Namık Kemal
FFT756067
Hüseyin Cahit Yalçın
Reklamlar